تيم فوتسال نوجوانان انصارميامي قهرمان مسابقات فوتسال ليگ شهرستان ميامي

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۴ساعت 22:7  توسط مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی انصار میامی  | 
تيم فوتسال نوجوانان انصارميامي پس ازشكست حريفان خود درمسابقات فوتسال نوجوانان ليگ شهرستان ميامي به مقام اول مسابقات دست پيدا نمود وراهي مسابقات فوتسال ليگ استان سمنان شد.

نتايج مسابقات دور رفت:

انصارميامي 1     قائم (عج) 1

انصارميامي 10    هوما كلاته اسد1

نتايج دوربرگشت:

انصارميامي 5     قائم (عج) 1

انصارميامي 6     هوما كلاته اسد3

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۴ساعت 21:52  توسط مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی انصار میامی  | 
در ادامه بازيهاي فوتسال ليگ شهرستان ميامي دررده سني نوجوانان امروز1394/11/24 ساعت 17 درسالن ورزشي مولي علي (ع) ميامي تيم فوتسال نوجوانان انصارميامي توانست تيم نوجوانان هوماكلاته اسد را بانتيجه 6بر3 شكست دهد. نوجوانان انصارميامي باكسب 10امتياز وبدون شكست قهرمان مسابقات نوجوانان ليگ شهرستان ميامي شد.

تيم نوجوانان انصارميامي در اسفندماه سال جاري درمسابقات استاني شركت خواهدنمود.

مدبريت باشگاه فرهنگي ورزشي انصارميامي كسب مقام اول مسابقات را به همه دوستداران وهواداران انصارميامي تبريك عرض مينمايد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۴ساعت 21:46  توسط مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی انصار میامی  | 
دربي شهرستان ميامي مابين دوتيم انصارميامي وقائم (عج) ميامي ازسري مسابقات فوتسال نوجوانان ليگ شهرستان ميامي امروز1394/11/22 ساعت 15 درسالن ورزشي مولي علي (ع) ميامي برگزارشد.

دراين بازي زيبا تيم فوتسال نوجوانان انصارميامي توانست رقيب ديرينه خود راشكست داده و فاتح دربي بزگ شهرستان ميامي شود.تيم نوجوانان انصارميامي بانتيجه 5بر1 حريف خود راشكست داد و3 امتيازشيرين را كسب نمود.

به اميد موفقيت فوتساليستهاي نوجوانان انصارميامي

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۴ساعت 21:11  توسط مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی انصار میامی  | 
تيم فوتسال نوجوانان انصارميامي در مسابقات فوتسال نوجوانان ليگ شهرستان ميامي امروز1394/11/21 به مصاف تيم نوجوانان هوما كلاته اسد رفت كه در يك بازي زيبا وتماشاگرپسند توانست تيم هوما را با نتيجه 10 بر1 شكست داده و درصدر گروه وقهرمان نيم فصل مسابقات شود. اسامي نوجوانان انصارميامي:

ايستاده ازراست:ناصرصائمي.مرتضي نوروزي(سرپرست).محمدرضاقادري.دانيال صائمي.مهدي نوروزي.عليرضاكاظمي.محمدرضاباقريان.حسين تيموريان.محمداصغري(مربي)

نشسته ازراست: اميرحسين آقائي.سجادنوروزي.اميرنوروزي.عليرضاحسن باراني.حامدقاسمي.محمدمهدي صائمي

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۴ساعت 0:6  توسط مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی انصار میامی  | 
دور رفت مسابقات فوتسال نوجوانان ليگ شهرستان ميامي با صدرنشيني انصارميامي خاتمه يافت.

نتايج دور رفت مسابقات:

انصارميامي 1    قائم (عج) ميامي 1

قائم (عج) ميامي 7    هوما كلاته اسد2

هوما كلاته اسد 1    انصارميامي 10

تيم فوتسال نوجوانان انصارميامي باكسب 4 امتياز . 11 گل زده و 2 گل خورده درصدر مسابقات قراردارد وتوانست قهرمان نيم فصل دور رفت مسابقات نوجوانان شهرستان ميامي را ازآن خود نمايد.

به اميد موفقيت وقهرماني تيم فوتسال نوجوانان انصارميامي درمسابقات ليگ شهرستان ميامي

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۴ساعت 23:53  توسط مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی انصار میامی  | 
پنج شنبه1394/11/08  انصارميامي.....قائم(عج) ميامي ساعت15 هفته اول سالن مولي علي(ع)( دوررفت)

پنج شنبه1394/11/15  قائم(عج)......هوما ساعت15 هفته دوم سالن مولي علي (ع)(دوررفت)

چهارشنبه1394/11/21 هوما...... انصارميامي ساعت 17 هفته سوم سالن مولي علي(ع) (دوررفت)

پنج شنبه1394/11/22 قائم(عج)..... انصارميامي ساعت 15 هفته چهارم سالن مولي علي (ع)(دوربرگشت)

جمعه1394/11/23 هوما...... قائم(عج) ساعت15:30 هفته پنجم سالن مولي علي (ع) (دوربرگشت)

شنبه1394/11/24 انصارميامي......هوما ساعت17 هفته ششم سالن مولي علي(ع) (دوربرگشت

قهرمان  به مسابقات فوتسال نوجوانان استان سمنان راه پيدا خواهد كرد.

به موفقيت تيم فوتسال نوجوانان انصارميامي

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۴ساعت 23:35  توسط مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی انصار میامی  | 
مسابقات فوتسال منطقه اي كشوري جام فجر شهرايور باحضور16 تيم درحال برگزاري است. تيم فوتسال انصارميامي دراين بازيها شركت كرد كه نتايج ذيل بدست آمد:

انصارميامي 2     مينياتورگنبد5

انصارميامي 3      پست بانك ايور1

انصارميامي 1      كشاورزي نامنيك 2

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 12:29  توسط مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی انصار میامی  | 
ازسري مسابقات فوتسال نوجوانان ليگ شهرستان ميامي دربي شهرستان ميامي مابين نوجوانان انصارميامي ونوجوانان قائم(عج) ميامي برگزار شد كه درپايان دوتيم  1بر1 مساوي وامتيازات راتقسيم نمودند.مسابقات نوجوانان شهرستان ميامي با 3تيم درحال برگزاري مي باشد.

اسامي تيمهاي فوتسال نوجوانان ليگ شهرستان ميامي:

انصارميامي

قائم(عج) ميامي

هوماكلاته اسد

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 14:59  توسط مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی انصار میامی  | 
دريك مسابقه فوتسال دوستانه مابين تيمهاي اميد انصارميامي ودانشگاه علوم پزشكي شاهرود كه در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود برگزارشد داورشاهرودي كه حاضر به قبول اشتباهات خود نمي شد ودراغاز نيمه دوم درحاليكه تيم شاهرود2بر1جلو بود وهنوز5دقيقه ازنيمه دوم نگذشته بود سوت پايان بازي را به صدا دراورد وبه رختكن داوران رفت.اين بازي دوستانه نيمه تمام ماند.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 14:51  توسط مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی انصار میامی  |