باشگاه فرهنگی ورزشی انصار میامی به وبلاگ باشگاه فرهنگی ورزشی انصار میامی خوش آمدید باشگاه فرهنگی ورزشی انصار میامی
باشگاه فرهنگی ورزشی انصار میامی
مسابقات فوتبال بزرگسالان استان سمنان فصل93-94 قرعه کشی شدومدعیان قهرمانی حریفان خودراشناختند.

این بازیها ازنیمه اول مهرماه سال جاری دردوگروه6تیمی به صورت رفت وبرگشت آغازخواهدشد.

گروه اول:استقلال نوین گرمسار-پیام سرخه-انصارشاهرود-سفیرشاهرود-آرمان مهدیشهر-کابینت اطلس دامغان

گروه دوم:شاهین سمنان-استان قدس دامغان-قائم میامی-سیمان شاهرود-سامان مهدیشهر-سرخ جامگان گرمسار

به امیدموفقیت نماینده اعزامی فوتبال شهرستان میامی درمسابقاتنوع مطلب :
برچسب ها :
مسابقات فوتبال جوانان لیگ استان سمنان قرعه کشی شد.دراین

بازیها5تیم حضوردارند. امانامی ازنماینده فوتبال جوانان میامی مشاهده نمی شود.

سهمیه های فوتبال وفوتسال که هیات فوتبال میامی یکی پس ازدیگری

ازدست میدهد تاروزی شاهد ازدست دادن کلیه سهمیه های ورزشی

استان سمنان شویم. مسولین محترم به گوش باشید وبرای ورزش میامی کاری انجام دهید.نوع مطلب :
برچسب ها :
بازیکن محبوب ودوست داشتنی باشگاه فرهنگی ورزشی انصارمیامی

جناب آقای حسین خالقوردی برای دادن تست فوتبال دراردوی 3 روزه

که دراهوازبرگزارشده است شرکت کرده است.

مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی انصارمیامی برای ایشان وخانواده

محترمشان آرزوی موفقیت دارد.

 نوع مطلب :
برچسب ها :
مسابقات فوتسال نوجوانان استان سمنان باحضورتیمهای استقلال گرمسار-ستارگان برترگرمسار-پیمان شاهرود-ابومسلم دامغان-آرین بکران میامی-شهرداری آرادان به مدت 3روزازمورخ1393/06/12درشهرستان گرمساربرگزارشد.

تیم استقلال گرمسارتوانست تمامی رقبای خودراشکست دهد و قهرمان این بازیهاشود وبه مسابقات نوجوانان کشوری راه پیداکند.

نماینده فوتسال نوجوانان میامی تیم فوتسال آرین بکران میامی بودکه نتوانست جایگاهی بهترازرده پنجمی درجدول دست پیداکند.

مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی انصارمیامی آرزوی پیشرفت فوتسال درمراحل بالاتررابرای تیمهای شهرستان میامی دارد.نوع مطلب :
برچسب ها :
مسابقات فوتسال امیدلیگ شهرستان میامی باحضوردوتیم مرصادزیدر ووحدت کوهان آغازو قهرمان مشخص شد.

این مسابقات به صورت رفت وبرگشت برگزارشد.

درمسابقه رفت تیم مرصادزیدربانتیجه3بر2توانست پیروزمیدان باشد.

مسابقه برگشت بادرخشش تیم وحدت کوهان همراه بود که بانتیجه5بر4توانست تیم مرصادزیدرراشکست دهد وبه مسابقات فوتسال امیدلیگ استان سمنان صعودکند.

مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی انصارمیامی برای تیم وحدت کوهان

میامی آرزوی موفقیت داردنوع مطلب :
برچسب ها :
بازیکن علی اصغراصغریان ازباشگاه انصارمیامی جداشد وبه وحدت کوهان پیوست.

بازیکن جوادقنبری ازباشگاه انصارمیامی جداشد وبه مرصادزیدرپیوست.

بازیکن علی اصغری ازباشگاه انصارمیامی جدا شد وبه تیم قائم(عج) میامی پیوست.

بازیکن علی عرب اسدی ازستاره سرحد جداشد وبه وحدت کوهان پیوست.

بازیکن امیرمحمدمیرزایی ازمرصادزیدرجداشد وبه تیم قائم (عج) پیوست.نوع مطلب :
برچسب ها :
تیم فوتبال قائم(عج) میامی نماینده فوتبال شهرستان میامی درمسابقات فوتبال حذفی استان حرفی برای گفتن نداشت. نماینده میامی دربازی رفت مسابقات در شهرستان دامغان به مصاف پرسپولیس دامغان رفت که بانتیجه 2بر0مغلوب این تیم شد. دربازی برگشت ودراستادیوم تختی شاهرود این دوتیم به مصاف هم رفتند که نماینده میامی بانتیجه 3بر1ازسدحریف گذشت اما این تیم پرسپولیس دامغان بودکه به دوربعدمسابقات راه پیداکرد.

باشگاه فرهنگی ورزشی انصارمیامی برای تیمهای شهرستان میامی

درمسابقات لیگ استان آرزوی موفقیت دارد.نوع مطلب :
برچسب ها :
سرکارخانم زینت جمال بسطامی:

کسب مقام سوم مسابقات کشوری دررشته کاراته بانوان رابه شما وخانواده محترمتان تبریک عرض نموده وازاینکه باتلاش ووپشتکارخود افتخاری برای جامعه ورزش شهرستان میامی کسب نموده ایدتقدیروتشکر مینمائیم.

باشگاه فرهنگی ورزشی انصارمیامی این موفقیت

رابه شما ومربیان دلسوزتان صمیمانه تبریک

عرض می نماید.نوع مطلب :
برچسب ها :
مسابقات فوتسال لیگ شهرستان میامی متولدین1374/10/11 به بعد برگزارخواهد شد.

تاریخ قرعه کشی این بازیها روز1393/05/29 ساعت 18 درهیات فوتبال میامی می باشد.نوع مطلب :
برچسب ها :
تیم فوتسال نوجوانان آرین بکران نماینده فوتسال نوجوانان شهرستان میامی که درمسابقات فوتسال نوجوانان لیگ استان سمنان حضوردارد حریفان خودراشناخت.دراین بازیها تیمهای 1:استقلال نوین گرمسار2:ستارگان برترگرمسار

3:شهرداری آرادان 4:پیمان شاهرود 5:آهوانودامغان 6: آرین بکران میامی حضوردارند.

مسابقات ازتاریخ1393/06/12لغایت1393/06/16 درشهرستان گرمساربرگزارخواهدشد.

باشگاه فرهنگی ورزشی انصارمیامی برای تیم فوتسال نوجوانان آرین بکران آرزوی موفقیت دارد.

 

 نوع مطلب :
برچسب ها :
درباره وبلاگ