باشگاه فرهنگی ورزشی انصار میامی به وبلاگ باشگاه فرهنگی ورزشی انصار میامی خوش آمدید باشگاه فرهنگی ورزشی انصار میامی
باشگاه فرهنگی ورزشی انصار میامی
بازیکن علی اصغراصغریان ازباشگاه انصارمیامی جداشد وبه وحدت کوهان پیوست.

بازیکن جوادقنبری ازباشگاه انصارمیامی جداشد وبه مرصادزیدرپیوست.

بازیکن علی اصغری ازباشگاه انصارمیامی جدا شد وبه تیم قائم(عج) میامی پیوست.

بازیکن علی عرب اسدی ازستاره سرحد جداشد وبه وحدت کوهان پیوست.

بازیکن امیرمحمدمیرزایی ازمرصادزیدرجداشد وبه تیم قائم (عج) پیوست.نوع مطلب :
برچسب ها :
تیم فوتبال قائم(عج) میامی نماینده فوتبال شهرستان میامی درمسابقات فوتبال حذفی استان حرفی برای گفتن نداشت. نماینده میامی دربازی رفت مسابقات در شهرستان دامغان به مصاف پرسپولیس دامغان رفت که بانتیجه 2بر0مغلوب این تیم شد. دربازی برگشت ودراستادیوم تختی شاهرود این دوتیم به مصاف هم رفتند که نماینده میامی بانتیجه 3بر1ازسدحریف گذشت اما این تیم پرسپولیس دامغان بودکه به دوربعدمسابقات راه پیداکرد.

باشگاه فرهنگی ورزشی انصارمیامی برای تیمهای شهرستان میامی

درمسابقات لیگ استان آرزوی موفقیت دارد.نوع مطلب :
برچسب ها :
سرکارخانم زینت جمال بسطامی:

کسب مقام سوم مسابقات کشوری دررشته کاراته بانوان رابه شما وخانواده محترمتان تبریک عرض نموده وازاینکه باتلاش ووپشتکارخود افتخاری برای جامعه ورزش شهرستان میامی کسب نموده ایدتقدیروتشکر مینمائیم.

باشگاه فرهنگی ورزشی انصارمیامی این موفقیت

رابه شما ومربیان دلسوزتان صمیمانه تبریک

عرض می نماید.نوع مطلب :
برچسب ها :
مسابقات فوتسال لیگ شهرستان میامی متولدین1374/10/11 به بعد برگزارخواهد شد.

تاریخ قرعه کشی این بازیها روز1393/05/29 ساعت 18 درهیات فوتبال میامی می باشد.نوع مطلب :
برچسب ها :
تیم فوتسال نوجوانان آرین بکران نماینده فوتسال نوجوانان شهرستان میامی که درمسابقات فوتسال نوجوانان لیگ استان سمنان حضوردارد حریفان خودراشناخت.دراین بازیها تیمهای 1:استقلال نوین گرمسار2:ستارگان برترگرمسار

3:شهرداری آرادان 4:پیمان شاهرود 5:آهوانودامغان 6: آرین بکران میامی حضوردارند.

مسابقات ازتاریخ1393/06/12لغایت1393/06/16 درشهرستان گرمساربرگزارخواهدشد.

باشگاه فرهنگی ورزشی انصارمیامی برای تیم فوتسال نوجوانان آرین بکران آرزوی موفقیت دارد.

 

 نوع مطلب :
برچسب ها :
مسابقات فوتسال لیگ امید شهرستان میامی باحضوردوتیم به صورت رفت وبرگشت برگزارخواهدشد.

جمعه1393/05/31 ساعت 10صبح وحدت کوهان - مرصادزیدر

جمعه 1393/06/07 ساعت 10صبح مرصادزیدر- وحدت کوهان

قهرمان به مسابقات فوتسال امیداستان سمنان راه پیداخواهدکرد.نوع مطلب :
برچسب ها :
دروازه بان نامی وخوش اخلاق باشگاه فرهنگی ورزشی انصارمیامی جناب آقای مهدی حاج حسینی که باتیم فوتسال دانشگاه آموزش عالی غیرانتفاعی نوردانش شاهرود برای مسابقات فوتبال دانشگاهی به کرمان سفرکرده بودندپس ازکسب مقام دوم مسابقات به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی انصارمیامی برای آقای مهدی حاج حسینی وخانواده محترمشان آرزوی موفقیت دارد.نوع مطلب :
برچسب ها :
هفدهم مردادماه روزخبرنگاربرهمه خبرنگاران خصوصا خبرنگاران ورزشی تبریک عرض می نماییم.

به همین مناسبت دریک بازی تدارکاتی تیم فوتسال نونهالان انصارمیامی به مصاف نوجوانان آرین بکران رفت که درپایان بانتیجه8بر5 مغلوب بکران شد.گلهای بازی را: (3گل سجادنوروزی) (1گل حسین تیموریان)(1گل امیرحسین خواجه) به ثمررساندند.

تیم فوتسال نونهالان انصارمیامی:

تیم فوتسال نوجوانان آرین بکران:

 نوع مطلب :
برچسب ها :
بازیکنان باشگاه فرهنگی ورزشی انصارمیامی برای مسابقات فوتسال امیدلیگ شهرستان میامی به مرصادزیدرپیوستند.

مهدی حاج حسینی

حسین صائمی پور

محمدظاهری

حسین خالق وردی:مربی

محمداصغرینوع مطلب :
برچسب ها :
محمدفقانی دروازه بان خوش اخلاق ونامی باشگاه فرهنگی ورزشی انصارمیامی به تیم فوتسال کات شاهرودپیوست.تیم فوتسال کات شاهروددرمسابقات لیگ دسته دوم کشورحضوردارد.

مدیریت باشکاه فرهنگی ورزشی انصارمیامی برای این بازیکن خوش اخلاق آرزوی موفقیت دارد.نوع مطلب :
برچسب ها :
درباره وبلاگ